EXTRA LINIE


EX6038 01-115
Šířka 26 cm Výška 64 cm Hmotnost 3 kg
Cena: 4 595,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6038 01-115
 

EX6040 01-2552S
Šířka 34 cm Výška 30 cm Hmotnost 1,5 kg
Cena: 4 325,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6040 01-2552S

EX6080 01/24-2552S
Šířka 39 cm Výška 32 cm Hmotnost 1,5 kg
Cena: 3 889,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 01/24-2552S
 

EX6080 01/12-2552S
Šířka 30 cm Výška 40 cm Hmotnost 2 kg
Cena: 5 525,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 01/12-2552S

EX6037 01-669S
Šířka 36 cm Výška 76 cm Hmotnost 2,5 kg
Cena: 6 699,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6037 01-669S
 

EX6080 01/11
Šířka 26 cm Výška 48 cm Hmotnost 2,5 kg
Cena: 5 405,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 01/11

EX6080 01/18
Šířka 25 cm Výška 37 cm Hmotnost 1,5 kg
Cena: 2 809,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 01/18
 

EX6080 01/07-2552S
Šířka 30 cm Výška 36 cm Hmotnost 2 kg
Cena: 4 439,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 01/07-2552S

EX6080 01/09
Šířka 22 cm Výška 52 cm Hmotnost 2,5 kg
Cena: 5 899,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 01/09
 

EX6080 01/55-2552S
Šířka 14,7 cm Výška 25 cm Hmotnost 1 kg
Cena: 2 279,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 01/55-2552S

EX6027 03/2-1007
Šířka 46 cm Výška 67 cm Hmotnost 5,5 kg
Cena: 10 225,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6027 03/2-1007
 

EX6009 03/1-516
Šířka 40 cm Výška 80 cm Hmotnost 4 kg
Cena: 6 319,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6009 03/1-516

EX4098 03HK-669SW
Šířka 44 cm Výška 45 cm Hmotnost 3 kg
Cena: 4 729,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4098 03HK-669SW
 

EX7013 03-669SW
Šířka 48 cm Výška 49 cm Hmotnost 3,5 kg
Cena: 4 629,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX7013 03-669SW

EX6080 03/29-135S
Šířka 44 cm Výška 48 cm Hmotnost 4 kg
Cena: 10 699,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 03/29-135S
 

EX6080 03/29-3635
Šířka 47 cm Výška 48 cm Hmotnost 4,5 kg
Cena: 7 799,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 03/29-3635

EX6041 03
Šířka 31 cm Výška 28 cm Hmotnost 2,5 kg
Cena: 4 629,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6041 03
 

EX6080 03/19
Šířka 31 cm Výška 17 cm Hmotnost 2 kg
Cena: 3 965,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 03/19

EX6042 03/31
Šířka 31 cm Výška 25 cm Hmotnost 2,5 kg
Cena: 4 875,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6042 03/31
 

EX6080 06/22
Šířka 54 cm Výška 35 cm Hmotnost 7,5 kg
Cena: 14 985,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 06/22

EX4050 05/19-669SW
Šířka 36 cm Výška 48 cm Hmotnost 3,5 kg
Cena: 5 769,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4050 05/19-669SW
 

EX4050 05/31HK-415S
Šířka 61 cm Výška 50 cm Hmotnost 4,5 kg
Cena: 12 405,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4050 05/31HK-415S

EX4096 05/6-669SW
Šířka 58 cm Výška 48 cm Hmotnost 5 kg
Cena: 7 909,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4096 05/6-669SW
 

EX4096 06-669SW
Šířka 58 cm Výška 48 cm Hmotnost 6 kg
Cena: 8 819,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4096 06-669SW

EX4094 06HK-516
Šířka 64 cm Výška 50 cm Hmotnost 5,5 kg
Cena: 11 819,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4094 06HK-516
 

EX4050 06/34HK-184SW
Šířka 65 cm Výška 50 cm Hmotnost 7 kg
Cena: 18 895,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4050 06/34HK-184SW

EX6080 06/23-184S
Šířka 45 cm Výška 45 cm Hmotnost 4 kg
Cena: 10 035,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 06/23-184S
 

EX4013 06/1HK-669SW
Šířka 58 cm Výška 49 cm Hmotnost 5,5 kg
Cena: 10 039,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4013 06/1HK-669SW

EX4040 06-2520
Šířka 58 cm Výška 36 cm Hmotnost 5 kg
Cena: 6 225,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4040 06-2520
 

EX4091 06HK-835SW
Šířka 58 cm Výška 44 cm Hmotnost 7 kg
Cena: 10 839,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4091 06HK-835SW

EX4075 06HK-505
Šířka 48 cm Výška 45 cm Hmotnost 5 kg
Cena: 7 399,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4075 06HK-505
 

EX6080 06/41-2552S
Šířka 50 cm Výška 32 cm Hmotnost 3 kg
Cena: 7 475,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 06/41-2552S

EX7027 07-2552S
Šířka 53 cm Výška 53 cm Hmotnost 6 kg
Cena: 12 995,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX7027 07-2552S
 

EX7027 13-2320
Šířka 75 cm Výška 68 cm Hmotnost 9 kg
Cena: 21 319,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX7027 13-2320

EX4034 08HK-108S
Šířka 58 cm Výška 48 cm Hmotnost 5,5 kg
Cena: 12 899,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4034 08HK-108S
 

EX4050 10/12HK-669SW
Šířka 66 cm Výška 52 cm Hmotnost 9,5 kg
Cena: 13 089,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4050 10/12HK-669SW

EX4084 10HK-669SW
Šířka 66 cm Výška 51 cm Hmotnost 7,5 kg
Cena: 12 409,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4084 10HK-669SW
 

EX4087 10HK-669SW
Šířka 66 cm Výška 57 cm Hmotnost 9 kg
Cena: 16 349,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4087 10HK-669SW

EX4087 12HK-669SW
Šířka 66 cm Výška 57 cm Hmotnost 10 kg
Cena: 17 569,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4087 12HK-669SW
 

EX4060 12HK 505A
Šířka 76 cm Výška 66 cm Hmotnost 13,5 kg
Cena: 17 299,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4060 12HK 505A

EX6080 12/20-184/2552S
Šířka 78 cm Výška 44 cm Hmotnost 10 kg
Cena: 29 039,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX6080 12/20-184/2552S
 

EX4047 15HK-516/1ZS
Šířka 82 cm Výška 73 cm Hmotnost 17 kg
Cena: 24 469,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4047 15HK-516/1ZS

EX7030 16-505
Šířka 70 cm Výška 61 cm Hmotnost 12 kg
Cena: 16 409,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX7030 16-505
 

EX4050 16/12HK-505/1SW
Šířka 78 cm Výška 62 cm Hmotnost 17 kg
Cena: 27 599,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4050 16/12HK-505/1SW

EX4052 24HK-669SW
Šířka 82 cm Výška 73 cm Hmotnost 22 kg
Cena: 35 929,00 Kč
DETAIL
Křišťálový lustr EX4052 24HK-669SW
 

EX4031 01/05-108SW
Šířka 11 cm Výška 33 cm Hmotnost 1 kg
Cena: 1 559,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX4031 01/05-108SW

EX4031 01/14HK-1007
Šířka 14 cm Výška 25 cm Hmotnost 0,8 kg
Cena: 1 479,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX4031 01/14HK-1007
 

EX7023 01-505
Šířka 12 cm Výška 32 cm Hmotnost 1 kg
Cena: 1 279,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX7023 01-505

EX4036 01/1HK-669SW
Šířka 11 cm Výška 33 cm Hmotnost 1 kg
Cena: 1 579,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX4036 01/1HK-669SW
 

EX7024 01/02-100S
Šířka 11 cm Výška 38 cm Hmotnost 0,8 kg
Cena: 2 069,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX7024 01/02-100S

EX7028 02
Šířka 39 cm (> 20 cm) Výška 30 cm Hmotnost 2,2 kg
Cena: 2 945,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX7028 02
 

EX7029 01
Šířka 15 cm Výška 30 cm Hmotnost 1,5 kg
Cena: 1 769,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX7029 01

EX2019 01-2552S
Šířka 17 cm Výška 22 cm Hmotnost 0,5 kg
Cena: 2 259,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX2019 01-2552S
 

EX2018 01-184S
Šířka 22 cm Výška 32 cm Hmotnost 1,1 kg
Cena: 3 359,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX2018 01-184S

EX4031 02/19HK-184SW
Šířka 39 cm Výška 39 cm Hmotnost 2 kg
Cena: 5 199,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX4031 02/19HK-184SW
 

EX4045 02HK-505
Šířka 36 cm (> 17 cm) Výška 32 cm Hmotnost 1,5 kg
Cena: 2 049,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX4045 02HK-505

EX4037 06HK-873SZS
Šířka 45 cm (> 26 cm) Výška 68 cm Hmotnost 3,5 kg
Cena: 12 239,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX4037 06HK-873SZS
 

EX7015 01
Šířka 18 cm Výška 31 cm Hmotnost 0,8 kg
Cena: 1 829,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX7015 01

EX4031 01/09-669SW
Šířka 18 cm Výška 35 cm Hmotnost 1,3 kg
Cena: 2 509,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX4031 01/09-669SW
 

EX4025 01HK-3635
Šířka 12 cm Výška 26 cm Hmotnost 1 kg
Cena: 1 339,00 Kč
DETAIL
Křišťálová nástěnná lampa EX4025 01HK-3635

EX2030 01/01-184
Šířka 11 cm Výška 20 cm Hmotnost 0,5 kg
Cena: 1 029,00 Kč
DETAIL
Křišťálová stolní lampa EX2030 01/01-184
 

EX2030 01/02-505
Šířka 11 cm Výška 30 cm Hmotnost 1 kg
Cena: 1 159,00 Kč
DETAIL
Křišťálová stolní lampa EX2030 01/02-505

EX2030 01/09-2552S
Šířka 14,7 cm Výška 28,5 c Hmotnost 1 kg
Cena: 2 755,00 Kč
DETAIL
Křišťálová stolní lampa EX2030 01/09-2552S
 

EX2000 03/04HK-184SW
Šířka 46 cm Výška 53 cm Hmotnost 4,5 kg
Cena: 9 655,00 Kč
DETAIL
Křišťálová stolní lampa EX2000 03/04HK-184SW

EX2002 01/02
Šířka 19 cm Výška 36 cm Hmotnost 1 kg
Cena: 1 879,00 Kč
DETAIL
Křišťálová stolní lampa EX2002 01/02
 

EX2000 05HK-669SW
Šířka 42 cm Výška 53 cm Hmotnost 4,5 kg
Cena: 7 359,00 Kč
DETAIL
Křišťálová stolní lampa EX2000 05HK-669SW

EX2021 05HK-669SW
Šířka 42 cm Výška 133 cm Hmotnost 16 kg
Cena: 11 369,00 Kč
DETAIL
Křišťálová stolní lampa EX2021 05HK-669SW
 
HOME | KONTAKT © 2007-2016 extraglass.cz