JAK NAKUPOVAT

Objednání zboží

Odesláním internetové (např.také písemné, emailové, telefonické a faxové) objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele internetového obchodu www.extraglass.com nebo www.extraglass.cz. Zaslání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud zákazníkovi nedojde kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás, prosím, kontaktujte. Každého zákazníka vždy informujeme také telefonicky o přijetí a stavu objednávky, proto je uvedení telefonického kontaktu uvedeno v povinných polích.


Další možnosti objednání zboží

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky na telefonních číslech uvedených v kontaktech www.extraglass.com a www.extraglass.cz nebo emailem na business@extraglass.com.


Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Kupní smlouva reálně vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.
HOME | KONTAKT © 2007-2016 extraglass.cz